2012

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

 

Financieel jaaroverzicht 2012

 

Mutaties zakelijke rekening ING 2210035

 

Saldo 2011

 

€ 6.819,71

 

 

 

Inkomsten

 

 

Periodieke giften

€ 20.000,00

 

Overige giften

€ 22.087,22

 

Totaal inkomsten

 

€ 42.087,22

Te besteden

 

€ 48.906,93

 

 

 

Uitgaven

 

 

Overboekingen naar Guatemala

€ 45.862,63

 

Bankkosten

€ 193,42

 

Kamer van Koophandel

€ 24,08

 

Totaal uitgaven

 

€ 46.080,13

 

 

 

Saldo 2012

 

€ 2.826,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is het geld besteed?

 

 

(In Quetzales)

 

 

 

 

Centro Maya Servicio Integral

254.063

 

Studiefonds

120.696

 

Sociaal fonds

25.240

 

Uitstaande leningen

4.800

 

Diversen

31.048

 

Totaal bestedingen

 

435.847

 

 

 

Saldo 2012

 

16.896

 

 

 

 

Toelichting bij de bestedingen in Guatemala

 

De koers van de quetzal ten opzichte van de euro varieert. Een quetzal is momenteel (2013) ongeveer 10,2 eurocent.

Centro Maya ontving van de stichting een bijdrage voor:

 • Salarissen van een deel van het personeel
 • Bijscholing personeel
 • Onderhoud gebouw
 • Aanpassingen gebouw
 • Aanpassingen meubilair
 • Vervoer kinderen
 • Deel van de medische kosten
 • Schoonmaakkosten
 • Hygiëne
 • Leermiddelen
 • Administratiekosten.
 • Elektriciteitskosten

 

Uit het studiefonds kregen 41 personen een gehele of gedeeltelijke studiefinanciering, afhankelijk van de eigen inkomsten.

Uit het sociaal fonds ontvangt een aantal armlastige ouderen en weduwen een maandelijkse bijdrage in de vorm van levensmiddelen. Ook springt het fonds bij in schrijnende situaties. Denk hierbij aan het betalen van de kosten van vervoer naar ziekenhuis, medisch onderzoek, medicijnen, enz.

 

Diversen,hieronder vallen:

 • Huur huis
 • Elektriciteitsgebruik
 • Internetverbinding
 • Salaris administratrice
 • Telefoonkosten
 • Administratiekosten

 

Ruth en Albert, de initiatiefnemers van de stichting, zijn jaarlijks gedurende 6 á 9 maanden in San Juan La Laguna. Gedurende die tijd verblijven zij er in een gehuurde woning die tevens dienst doet als kantoorruimte en spreekkamer. Beiden werken als vrijwilliger in Centro Maya. Ruth, met haar achtergrond als leerkracht en haar bestuurlijke ervaring, staat de onderwijzer bij en ondersteunt de directeur. Albert springt bij waar nodig, zoals werkzaamheden voor onderhoud van het gebouw, het plannen van verbouwingen, onderhoud van hulpmiddelen, werken met de kinderen, vervoer, enz.

 

Juana, een jonge vrouw die een universitaire studie volgt voor accountant, is door Ruth ingewerkt als administratrice voor de stichting. Zij doet de administratie van de bestedingen en houdt wekelijks spreekuur voor de beursstudenten, hun ouders en voor gegadigden voor het sociaal fonds. Zij onderhoudt ook het contact met de opleidings instituten. In nauw overleg met Ruth en Albert neemt zij, ook tijdens hun verblijf in Nederland, beslissingen over de besteding van de stichtingsgelden. Tevens houdt zij het huis schoon. De vergoeding die zij hiervoor krijgt gebruikt zij als aanvulling op een eigen inkomen dat zij verdient met het naaien van blouses. Zodoende wordt zij in staat gesteld haar studie te bekostigen.

 

 

Copyright © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"