2017

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

Financieel jaaroverzicht 2017

 

Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035

Saldo 2016

 

€1.762,73

 

 

 

Inkomsten

 

 

Periodieke giften

€ 24.000

 

Overige giften

€ 16.643

 

totaal inkomsten

 

€ 40.643

Te besteden

 

€ 42.405,73

 

 

 

Uitgaven 2017

 

 

Overboekingen naar Guatemala

€40.302,87

 

Bankkosten

€ 242,33

 

 

 

 

Totaal uitgaven

 

€ 40.638,71

 

 

 

SALDO 2017

 

€ 1.767,02

 

 

 

 

Hoe is het geld besteed?

(In Quetzales)

 

Saldo 2016

14.128,06

 

Terugbetaalde leningen

6.500,00

 

Ontvangen bankstortingen

322.135,83

 

Ontvangen rente

78,00

 

Besteedbaar in 2016

 

342.841,99

 

 

 

Uitgaven in 2017

 

 

Centro Maya Servicio Integral

203.158,70

 

Studiefonds

96.340,75

 

Sociaal fonds

14.442,00

 

Uitstaande leningen/salaris voorschotten

6.820,00

 

 

 

 

Totaal bestedingen

 

342.281,45

 

 

 

Saldo 2017 (Guatemala)

 

560,44 Quetzales

 

Copyright © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"