2018

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

Financieel jaaroverzicht 2018

 

Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035

Saldo 2017

 

€1.767,02

 

 

 

Inkomsten

 

 

Periodieke giften

€ 24.000

 

Overige giften

€ 14.103,94

 

totaal inkomsten

€ 38.103,94

€ 38.103,94

Te besteden

 

€ 39.870,96

 

 

 

Uitgaven 2018

 

 

Overboekingen naar Guatemala

€ 38.852,74

 

Bankkosten

€ 246,66

 

Kosten website

€ 0,00

 

Totaal uitgaven

 

€ 39.099,40

 

 

 

SALDO 2018

 

€ 771,56

 

 

 

 

Hoe is het geld besteed?

(In Quetzales)

 

Saldo 2017

560,22

 

Terugbetaalde leningen

2.100,00

 

Ontvangen bankstortingen

336.204,94

 

Ontvangen rente

94,84

 

Besteedbaar in 2016

 

338.960,00

 

 

 

Uitgaven in 2018

 

 

Centro Maya Servicio Integral

181.519,00

 

Studiefonds

91.514,00

 

Sociaal fonds

59.174,00

 

Uitstaande leningen/salaris voorschotten

3.000,00

 

 

 

 

Totaal bestedingen

 

335.207,00

 

 

 

Saldo 2018 (Guatemala)

 

3.753,00 Quetzales

 

Copyright © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"