Bijdragen

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

Men kan bijdragen aan de stichting door:

 

  • Als vrijwilliger te werken in Centro Maya. Dit onder strikte voorwaarden en na overleg met de directeur van het centrum.
  • Een donatie op rek.nr. 2210035/ IBAN NL18INGB0002210035, t.n.v.:

Stichting Steun de Maya’s

Zuiderbaan 7

4386CK Vlissingen

 

Bij geld overboekingen uit een ander land dan Nederland moet men tevens vermelden:

ING Bank Amsterdam

BIC (SWIFT)- code INGBNL2A

IBAN NL18INGB0002210035

 

  • U kunt ook bijdragen via PayPal door gebruik te maken van de "donate" button hieronder

 

 

Copyright © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"