De stichting

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

 

MISSIE

 

Het verbeteren van de onderwijs- en leefomstandigheden van de Maya bevolking in Guatemala.

 

Doelstelling

 

Het verbeteren van de onderwijs- en leefomstandigheden van de Maya bevolking in Guatemala, in het bijzonder van de Maya’s wonend in de dorpen San Juan La Laguna en San Pablo La Laguna aan het meer van Atitlan.

 

 

 

 

De stichting tracht het doel te verwezenlijken door middel van:

 

  • Het ondersteunen van een dagopvang voor personen met een beperking in San Juan La Laguna.

 

  • Een studiefonds dat een aantal kinderen en jong volwassenen financieel in de gelegenheid stelt onderwijs te volgen.

 

  • Een sociaal fonds dat bijspringt in noodsituaties en incidenteel mini-kredieten verstrekt.

 

Financieel bijdragen kan op rek.nr.

 

NL18INGB0002210035

t.n.v.:

Stichting Steun de Maya’s

Zuiderbaan 7

4386CK Vlissingen

 

Het stichtingsbestuur:

 

 

Dhr. A.H.Kamermans treedt op als ambassadeur van de stichting.

Dhr. A. Schuit is verantwoordelijk voor het beheren van de website.

Mw. Westhoek vertegenwoordigt het bestuur in Guatemala.

 

 

Copyright © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"

 

De Stichting Steun de Maya’s:

 

  • De stichtingsakte is opgemaakt door notaris M.H.A.M. Oonk te Vlissingen en opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel op 19-06-2006, onder nummer 22061276

 

  • Aan de stichting is per 01-01-2007 de status van algemeen nut beogende instelling (A.N.B.I.) verleend. Dit houdt in dat giften aan de stichting belasting aftrekbaar zijn