Het Sociaalfonds

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

 

Het sociaal fonds.

 

In de voorbije jaren is de stichting vele malen bijgesprongen als schrijnende situaties zich voordeden. Denk hierbij aan zaken als het betalen van de kosten van vervoer naar een ziekenhuis, medisch onderzoek, medicijnen, enz. Een klein aantal alleenstaande bejaarden en weduwen wordt maandelijks in de gelegenheid gesteld de eerste levensbehoeften te kopen.

Tevens worden er op kleine schaal renteloze leningen verstrekt voor bijvoorbeeld de aankoop van een naaimachine bij het opzetten van een naai atelier, de aankoop van potten en pannen benodigd voor het starten van een eetgelegenheid op straat, de aankoop van enkele biggen bij de start van een varkensfokkerij. Een cursus gebarentaal voor werknemers van het centrum en voor belangstellenden werd uit dit fonds betaald.

 

 

Copyright © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"