Het Studiefonds

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

Het studiefonds.

 

De stichting heeft het gedurende haar bestaan voor ruim honderd kinderen en/of jongvolwassenen mogelijk gemaakt onderwijs te volgen.

De mate waarin financieel is bijgedragen verschilt van geval tot geval. Slechts enkelen studenten ontvingen een volledige beurs.

Momenteel (2013) ontvangen 41 personen een bijdrage uit het studiefonds.

 

 

 

Copyright © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"