Q2 2014 huisje Ingrid

Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support

 

Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos NL18INGB0002210035

artikel in de Vitrite Schakel bij Ingrid

Ingrid heeft "De Vitrite Schakel"ontvangen met het artikel over de actie.

Eindstand onderaan deze pagina

Daar wij de gulle gevers niet allemaal kunnen herleiden,

willen wij hen hierbij hartelijk danken.

 

Waarom deze actie?

 

Tijdens het werkbezoek van de bestuursleden Arie Schuit en Reina Ruiz werden zij geconfronteerd met een noodsituatie. Ingrid, een meisje van 11 jaar, dat genezen verklaard is van leukemie, bleek geplaagd te worden door verschillende soorten parasieten.

Jammer genoeg kon pas na vier dagen de juiste diagnose gesteld worden. Een spoedoperatie was noodzakelijk en heeft reeds plaatsgevonden.

 

Het gezin, waarvan Ingrid deel uitmaakt, bestaat uit moeder, zus en nog twee broertjes. Zij allen moeten begrijpelijkerwijs behandeld worden, maar gezien de onhygiënische leefomstandigheid waarin zij verkeren is dit een heilloze zaak.

 

Wij hebben onmiddelijk een vervangende woonomgeving gezocht waar wél een toilet, een douche en een wasgelegenheid is. Er is een geschikte locatie die voldoet en waarvoor wij het benodigde aankoopbedrag bij elkaar proberen te krijgen. Meer informatie en foto's volgen zodra die beschikbaar is.

 

Daarom hebben we een actie opgestart om het noodzakelijke geld in te zamelen voor de aankoop van dit huisje met als doel het streefbedrag van:

 

19 september 2014 is, dankzij de nobele giften, het mooie bedrag bereikt van

€ 5.500,-

 

U kunt doneren op rekeningnummer NL18INGB0002210035

t.n.v. Stichting Steun de Maya’s

o.v.v. "Huisje Ingrid"

 

 

Copyright © 2006-2016 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"