STICHTING STEUN DE MAYA’S

 


Centro Maya

Het in stand houden en het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van Centro Maya Servicio Integral voor personen met een beperking blijft de belangrijkste opdracht van de stichting Steun de Maya’s.

Met de professionalisering van Centro Maya nemen de dagelijkse kosten van het dagcentrum toe tot een niveau dat zij niet alleen door de stichting steun de Maya’s gedragen kunnen worden. Het centrum heeft echter inmiddels de aandacht getrokken van andere hulporganisaties, zoals het Nederlandse Lilianefonds. Het ontvangt momenteel behalve hulp van dit fonds ook financiële hulp van organisaties uit Duitsland, Italië, Noorwegen, Zwitserland en de U.S.A. 

Het streven is er op gericht de Guatemalteekse overheid de financiële verantwoordelijkheid voor het centrum op zich te laten nemen. Pogingen daartoe worden gedaan binnen CONADI, de landelijke belangenorganisatie van personen met een beperking.

 

Vanuit afgelegen delen van San Juan en vanuit omringende dorpen kwamen ouders van gehandicapte kinderen met het verzoek aldaar een dependance van het centrum op te zetten. De financiële middelen daartoe ontbreken vooralsnog.

 

Voorlopig beperkt het centrum zich daarom tot het één dag per week beschikbaar stellen van de therapeuten. Tevens werken er sinds 2014 één dag per week de verpleegster/doventolk, een onderwijzer en de muziek leerkracht.

Zij hebben daarbij de beschikking over een in bruikleen gegeven gebouwtje.

 

Aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen valt nog veel te verbeteren in Guatemala en het gebied waar de stichting werkzaam is vormt daarop geen uitzondering.

 

Het studiefonds

Vanwege de prioriteit die de Stichting “Steun de Maya’s” geeft aan Centro Maya bestaat de noodzaak het studiefonds af te bouwen. Er worden geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd maar de huidige beursstudenten blijven geholpen worden.

 

 

Het sociaal fonds

Om de voornoemde reden zijn de uitgaven via dit fonds tot een minimum beperkt.


Copyright   © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"