Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support


Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos  NL18INGB0002210035


MISSIE


Het verbeteren van de onderwijs- en leefomstandigheden van de Maya bevolking in Guatemala.


Doelstelling


Het verbeteren van de  onderwijs- en leefomstandigheden van de Maya bevolking in Guatemala, in het bijzonder van de Maya’s wonend in de dorpen San Juan La Laguna en San Pablo La Laguna aan het meer van Atitlan.

De stichting tracht het doel te verwezenlijken door middel van:


  • Het ondersteunen van een dagopvang voor personen met een beperking in San Juan La Laguna.
  • Een studiefonds dat een aantal kinderen en jong volwassenen financieel in de gelegenheid stelt onderwijs te volgen.
  • Een sociaal fonds dat bijspringt in noodsituaties en incidenteel mini-kredieten verstrekt.


Financieel bijdragen kan op rek.nr.   


 NL18INGB0002210035

t.n.v.:

Stichting Steun de Maya’s

Zuiderbaan 7

4386CK Vlissingen


De Stichting Steun de Maya’s:


  • De stichtingsakte is opgemaakt door notaris M.H.A.M. Oonk te Vlissingen en opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel op 19-06-2006, onder nummer 22061276


  • Aan de stichting is per 01-01-2007 de status van algemeen nut beogende instelling (A.N.B.I.) verleend. Dit houdt in dat giften aan de stichting belasting aftrekbaar zijn


       Het stichtingsbestuur:


  • Voorzitter: Dhr. A. Schuit                               rualdu@hotmail.com           
  • Secretaris:Mw. R.M.Westhoek                        rualdu@hotmail.com           
  • Penningmeester: Mw. R.M. Ruiz                     penn.maya@zeelandnet.nl               Dhr. A. Schuit is verantwoordelijk voor het beheren van de website.Copyright  All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"