Doelstelling


Het verbeteren van de  onderwijs- en leefomstandigheden van de Maya bevolking in Guatemala, in het bijzonder van de Maya’s wonend in de dorpen San Juan La Laguna en San Pablo La Laguna aan het meer van Atitlan.
       Blij zijn wij met onze jonge enthousiaste nieuwe voorzitter per april 2022

       Het stichtingsbestuur:


  • Voorzitter         : Dhr. W. Jung                                          
  • Secretaris         : Dhr. A. Schuit                             secr.maya@zeelandnet.nl           
  • Penningmeester: Mw. R.M. Ruiz                              penn.maya@zeelandnet.nl
  • Klankbord         : Ruth Ducrot-Westhoek               rualdu@hotmail.com                  Dhr. A. Schuit is verantwoordelijk voor het beheren van de website.MISSIE


Het verbeteren van de onderwijs- en leefomstandigheden van de Maya bevolking in Guatemala.


De stichting tracht het doel te verwezenlijken door middel van:


  • Het ondersteunen van een dagopvang voor personen met een beperking in San Juan La Laguna.
  • Een studiefonds dat een aantal kinderen en jong volwassenen financieel in de gelegenheid stelt onderwijs te volgen.
  • Een sociaal fonds dat bijspringt in noodsituaties en incidenteel mini-kredieten verstrekt.


Financieel bijdragen kan op rek.nr.   


 NL18INGB0002210035

t.n.v.:

Stichting Steun de Maya’s

Zuiderbaan 7

4386CK Vlissingen


Het fiscaalnummer (RSIN) is 8159.63.038

Om een gift aftrekbaar te maken voor de belasting is dit de ANBI code


Albert Ducrot en Ruth Ducrot-Westhoek

grondleggers van de stichting

De Stichting Steun de Maya’s:


  • De stichtingsakte is opgemaakt door notaris M.H.A.M. Oonk te Vlissingen en opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel op 19-06-2006, onder nummer 22061276


  • Aan de stichting is per 01-01-2007 de status van algemeen nut beogende instelling (A.N.B.I.) verleend. Dit houdt in dat giften aan de stichting belasting aftrekbaar zijnCopyright  All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"