Financieel jaaroverzicht 2012


Mutaties zakelijke rekening ING 2210035


   Saldo 2011


   € 6.819,71
InkomstenPeriodieke giften

€ 20.000,00


Overige giften

€ 22.087,22


Totaal inkomsten


€ 42.087,22

   Te besteden


   € 48.906,93
  UitgavenOverboekingen naar Guatemala

€ 45.862,63


Bankkosten

€ 193,42


Kamer van Koophandel

€ 24,08


   Totaal uitgaven


   € 46.080,13
   Saldo 2012


  € 2.826,80

Hoe is het geld besteed?(In Quetzales)

Centro Maya Servicio Integral

254.063


Studiefonds

120.696


Sociaal fonds

25.240


Uitstaande leningen

4.800


Diversen

31.048


   Totaal bestedingen


   435.847
   Saldo 2012


   16.896

Toelichting bij de bestedingen in Guatemala


De koers van de quetzal ten opzichte van de euro varieert.  Een quetzal is momenteel (2013) ongeveer 10,2 eurocent.

Centro Maya ontving van de stichting een bijdrage voor:

 • Salarissen van een deel van het personeel
 • Bijscholing personeel
 • Onderhoud gebouw
 • Aanpassingen gebouw
 • Aanpassingen meubilair
 • Vervoer kinderen
 • Deel van de medische kosten
 • Schoonmaakkosten
 • Hygiëne
 • Leermiddelen
 • Administratiekosten.
 • Elektriciteitskosten


Uit het studiefonds kregen 41 personen een gehele of gedeeltelijke studiefinanciering, afhankelijk van de eigen inkomsten.

Uit het sociaal fonds ontvangt een aantal armlastige ouderen en weduwen een maandelijkse bijdrage in de vorm van levensmiddelen. Ook  springt het fonds bij in schrijnende situaties. Denk hierbij aan het betalen van de kosten van vervoer naar ziekenhuis, medisch onderzoek, medicijnen, enz.


Diversen,hieronder vallen:

 • Huur huis
 • Elektriciteitsgebruik
 • Internetverbinding
 • Salaris administratrice
 • Telefoonkosten
 • Administratiekosten


Ruth en Albert, de initiatiefnemers van de stichting, zijn jaarlijks gedurende 6 á 9 maanden in San Juan La Laguna. Gedurende die tijd verblijven zij er in een gehuurde woning die tevens dienst doet als kantoorruimte en spreekkamer.  Beiden werken als vrijwilliger in Centro Maya. Ruth, met haar achtergrond als leerkracht en haar bestuurlijke ervaring, staat de onderwijzer bij en ondersteunt de directeur.  Albert springt bij waar nodig, zoals werkzaamheden voor onderhoud van het gebouw, het plannen van verbouwingen, onderhoud van hulpmiddelen, werken met de kinderen, vervoer, enz.


Juana, een jonge vrouw die een universitaire studie volgt voor accountant, is door Ruth ingewerkt als administratrice voor de stichting. Zij doet de administratie van de bestedingen en houdt wekelijks spreekuur voor de beursstudenten, hun ouders en voor gegadigden voor het sociaal fonds.  Zij onderhoudt ook het contact met de opleidings instituten.  In nauw overleg met Ruth en Albert neemt zij, ook tijdens hun verblijf in Nederland, beslissingen over de besteding van de stichtingsgelden. Tevens houdt zij het huis schoon. De vergoeding die zij hiervoor krijgt gebruikt zij als aanvulling op een eigen inkomen dat zij verdient met het naaien van blouses. Zodoende wordt zij in staat gesteld haar studie te bekostigen.Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"