Saldo 2014


€ 7.378,75
InkomstenPeriodieke giften

€ 20.000,00


Overige giften

€ 30.095,04


totaal inkomsten


€ 50.095,04

Te besteden


€ 57.473,79
Uitgaven 2015Overboekingen naar Guatemala

€ 52091,24


Bankkosten

€ 226,41


Kamer van Koophandel

€ 0,00

Totaal uitgaven


€ 52317,65
SALDO 2015


€ 5156,14

Hoe is het geld besteed?

    (In Quetzales)


Saldo 2014

24.414


Terugbetaalde leningen

20.900


Ontvangen bankstortingen + rente

433.692,25


Besteedbaar in 2015


479.006,25
Uitgaven in 2015Centro Maya Servicio Integral

256.890,75


Studiefonds

100.307,35


Sociaal fonds

55.806,45


Uitstaande leningen/salaris voorschotten

9.350,00


Diversen

42.400,65


Totaal bestedingen


464.755,20
Saldo 2015


10.261,05

Financieel jaaroverzicht 2015


Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035


Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"