Financieel jaaroverzicht 2020


Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035

Saldo 2019


€ 1.10.01
InkomstenPeriodieke giften

€ 25.880.00


Overige giften

€ 9.640.99


totaal inkomsten

€ 35.520.99

Te besteden


€ 36.531.00
Uitgaven 2020Overboekingen naar Guatemala

€ 33.652.91


Bankkosten

€ 871.79


Kosten website

€ 0,00


Totaal uitgaven


€ 34.524.70
SALDO 2020


€ 2.006.30

Hoe is het geld besteed?

    (In Quetzales)


Saldo 2019


4644
Ontvangen bankstortingen

287003


Ontvangen rente

105287108

Besteedbaar in 2020


291752

Uitgaven in 2020Centro Maya Servicio Integral

158396


Studiefonds

86190


Sociaal fonds / Diversen

32004


Uitstaande leningen/salaris voorschotten

0

Totaal bestedingen


276590

Saldo 2020 (Guatemala)


 Quetzales15162


Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"