Financieel jaaroverzicht 2021


Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035

Saldo 2020


€2.006,30
InkomstenPeriodieke giften

€16.000,00


Overige giften

€6.359,85


totaal inkomsten

€22.359,85

Te besteden


€24.366,15
Uitgaven 2021Overboekingen naar Guatemala

€21.674,92


Bankkosten

€875,63


Kosten website

€ 0,00


Totaal uitgaven


€22550,55
SALDO 2021


€1815,60

Hoe is het geld besteed?

    (In Quetzales)


Saldo 2020


15162
Ontvangen bankstortingen

189557


Ontvangen rente

55189612

Besteedbaar in 2021


204774

Uitgaven in 2021Centro Maya Servicio Integral

97615


Studiefonds

53220


Sociaal fonds / Diversen

39525


Uitstaande leningen/salaris voorschotten

550

Totaal bestedingen


190910

Saldo 2021 (Guatemala)


 Quetzales13831


Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"