Financieel jaaroverzicht 2022


Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035

Saldo 2021


€1.671,91
InkomstenPeriodieke giften

€17.965,00


Overige giften

€2.157,68


totaal inkomsten

€20.122,68

Te besteden


€21.794,59
Uitgaven 2022Overboekingen naar Guatemala

€19.814,59


Bankkosten

€952,02


Kosten website

€155,74


Totaal uitgaven


€20.895,35
SALDO 2022


€899,24

Hoe is het geld besteed?

    (In Quetzales)


Saldo 2021


13.831
Ontvangen bankstortingen

157.016


Ontvangen rente

67157.082

Besteedbaar in 2022


170.914

Uitgaven in 2022Centro Maya Servicio Integral

74.599


Studiefonds

51.605


Sociaal fonds / Diversen

42.907


Uitstaande leningen/salaris voorschotten

1.500

Totaal bestedingen


170.678

Saldo 2022 (Guatemala)


 Quetzales236


Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"