KRANTENKNIPSELS

Tijdens de drie weken in maart 2014 dat Albert en Ruth in verband met familiebezoek in Nederland waren, zijn er een paar interviews genomen die in verschillende kranten geplaatst zijn.


http://debusnaarmiddelburg.wordpress.com/2014/03/18/bewondering/


http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/vlissings_echtpaar_helpt_gehandicapte_mayakinderen

Nieuwsbericht 2014

Op 3 december 2014, tijdens de viering van de internationale dag van de gehandicapte, werden wij als initiatiefnemers van Centro Maya SI door het gemeentebestuur bedankt voor onze tienjarige aanwezigheid en acties ten bate van de Maya’s in San Juan La Laguna en de naburige dorpen. Onder het spelen van het Wilhelmus droegen pupillen van het centrum de Nederlandse vlag naar het podium voor het gemeentehuis om hem daar op te stellen. Meerdere sprekers gaven vervolgens blijk van hun waardering voor hetgeen door de stichting Steun de Maya’s in de loop der jaren is bewerkstelligd. Door de directeur van Centro Maya Servicio Integral werd daarbij, op deze dag van de gehandicapte, speciaal de betekenis van de stichting voor mensen met een beperking benadrukt. 

Toch heeft de stichting gedurende 2014 niet alleen een waardevolle bijdrage aan Centro Maya geleverd maar ook heeft zij via het studiefonds weer een aantal jongeren verder op weg geholpen. Aardig te vermelden hierbij is dat een van de vroegere pupillen van het centrum dit jaar zijn onderwijzers diploma behaalde en er nu zelf als onderwijzer  voor de klas staat. Op deze wijze verdient hij een deel van de kosten voor zijn vervolgstudie aan de universiteit, waar hij nu enthousiast bezig is aan een studie voor speciaal onderwijs. Een andere pupil van het centrum kreeg tijdens de diploma uitreiking van een vertegenwoordiger van het Bureau van Mensenrechten de hier geldende eretitel “Mujer de Maíz” (Vrouw van Mais), vanwege haar uitstekende studieresultaten. Ook zij vervolgt haar studie aan de universiteit. Een andere studente behaalde prachtige resultaten op de middelbare school en is nu aan een zeven jaar durende ingenieursstudie begonnen. De universiteit garandeert haar een betaalde baan na het afronden van de eerste drie studiejaren!

Fantastisch al die mooie resultaten,… maar studeren aan de universiteit kost veel geld! We zijn dan ook naarstig op zoek naar mensen die willen bijdragen in deze studiekosten.


In 2014 volgden 26 personen een schoolopleiding, geheel of gedeeltelijk betaald door onze stichting.

  • Basisonderwijs: 7 studenten, waarvan er in januari 2015 twee doorstromen naar het middelbaar onderwijs.
  • Middelbaar onderwijs:  8 studenten. Drie daarvan haalden hun diploma en 2 van hen stromen door naar een beroepsopleiding.
  • Beroepsonderwijs:  9 studenten waarvan 4 hun diploma behaalden en in januari 2015 doorstromen naar de universiteit
  • Universiteit:  2 studenten waarvan 1 in 2015 afstudeert.


Ondanks ons voornemen de besteding binnen het sociaal fonds tot een minimum te beperken i.v.m. de prioriteit die gegeven wordt aan Centro Maya SI, is het ons dit jaar niet gelukt de uitgaven binnen het fonds te verminderen ten opzichte van voorgaande jaren. De aanleiding daarvoor was de acute ernstige ziekte van een van de voormalige pupillen van Centro Maya, Ingrid. Bij een spoedopname in het ziekenhuis werd bij haar een ernstige darmaandoening vastgesteld ten gevolge waarvan een deel van haar darmen moest worden verwijderd. De betrokken arts liet ons weten dat de oorzaak gezocht moest worden in de slechte hygiënische omstandigheden waaronder het gezin van Ingrid leefde.  Zo was de zandvloer waarop zij leefden ernstig verontreinigd. Naderhand werd ook bij broertjes en zusjes de aanwezigheid van de boosdoener, een parasiet, vastgesteld. Het was dus zaak zo spoedig mogelijk een ander onderkomen te vinden voor deze familie.  Inmiddels is dat gelukt en de familie, moeder met vier kinderen, woont nu in een behoorlijk huis dat in tegenstelling tot het vorige onderkomen, waterdicht is en voorzien van stromend (kraan)water, een w.c., douche, elektriciteit  en een cementen vloer.

Middels een actie waarbij gebruik werd gemaakt van publiciteit via plaatselijke radio, t.v., kranten en een personeelsblad wist het bestuur van de stichting het benodigde geld voor de aankoop en aanpassing van het huis te bemachtigen.

Tevreden zien we ook nu weer terug op het afgelopen jaar. Het werk van onze stichting krijgt steeds meer bekendheid en daarvan zal ik hierbij een illustratie geven.

Bevriend met de rechter.

Naar aanleiding van onaardig gedrag van onze buurman dat wij hadden aangekaart bij het bureau van mensenrechten moesten we samen met hem vóór komen bij de vredesrechter, die hier regelmatig zitting houdt. Uiteraard vroeg deze ons toe te lichten waar wij ons hier zoal mee bezig houden. Toen hij onbekend bleek te zijn met het bestaan van Centro Maya kwam het al gauw tot een uitnodiging voor een bezoekje. De directeur van ons centrum liet er vervolgens geen gras over groeien en begaf zich de volgende dag, gewapend met een vers gebakken volkoren broodje, naar de rechter. Deze hield zich juist ledig tussen twee zaken en benutte de tijd om het centrum samen met zijn secretaris te bezoeken. Daarbij raakte hij erg onder de indruk en gaf hiervan blijk door de directeur na afloop een enveloppe met inhoud ten bate van het centrum te geven. Het bleek de opbrengst te zijn van laatstelijk geinde boetes. Deze gelden krijgen steeds hun bestemming in goede doelen en dit keer waren wij de gelukkigen.  Inmiddels heeft hij al meerdere keren, met onverminderd enthousiasme en steeds voorzien van een kleine enveloppe, het centrum bezocht.


Groetend vanuit Guatemala, met dank voor alle hulp die de stichting mocht ontvangen gedurende het afgelopen jaar,

Ruth en AlbertCopyright   © 2006-2015 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"