Nieuwsbericht 2016Centro Maya Servicio Integral

Hoewel wij met tevredenheid kunnen terugzien op hetgeen er bereikt is gedurende de afgelopen jaren blijft er nog veel te verbeteren aan de situatie waarin gehandicapten in Guatemala verkeren.  Denk hierbij aan de integratie in het regulier onderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt en de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Het centrum spant zich in hier verandering in te brengen. De financiering van Centro Maya Servicio Integral blijft een voortdurend punt van zorg.


Zonder de intentie te hebben volledig te zijn geven wij hierbij een kleine opsomming van wetenswaardig-heden.


Personeel.

 • Het team is uitgebreid met een fondsenwerver.
 • Er is een chef-kok aangetrokken om leiding te geven in het eetcafé.
 • De Italiaanse grondleggers van het werkproject Alma de Colores, Marinella en Marco, zijn na een vijf jaar durend verblijf ter plaatse, teruggekeerd naar Italië.  Zij hebben hun werkzaamheden overgedragen aan twee Guatemalteken.


Fondsenwerving.

 • Onder leiding van de fondsenwerver heeft het team gedurende het afgelopen jaar verschillende activiteiten ontplooid ter verkrijging van financiën. Denk hierbij o.a. aan de verkoop van tweedehands kleding en verlotingen.
 • Het jaar werd feestelijk afgesloten met een groots opgezet Kerstdiner, georganiseerd door de fondsenwerver en geheel verzorgd door medewerkers van het eetcafé Alma de Colores .  Iedereen kon hiervoor intekenen (de belangstelling was groot) en de netto opbrengst kwam ten goede aan het centrum.
 • In het centrum is een  kleine kamer vrijgemaakt waar gebruikte kleding, veelal verkregen uit donaties van toeristen uit de Verenigde Staten,  te koop wordt aangeboden.
 • Medewerkers van Alma de Colores namen  deel aan markten om hun producten aan de man te brengen.
 • In enkele toeristenwinkeltjes in Antigua en in Panajachel werden handwerkproducten, vervaardigd in Centro Maya, aan de man gebracht.


Scholing en voorlichting.

Er is scholing en voorlichting op velerlei gebied gegeven aan o.a.:

 • personeelsleden van het centrum.
 • participanten van het werkproject  Alma de Colores.
 • ouders van gehandicapten.
 • slachtoffers van geweld.
 • onderwijzend personeel en leerlingen van diverse onderwijsinstellingen.
 • medewerkers publieke instellingen.
 • Maandelijks wordt  in het eetcafé Alma de Colores een film vertoond die betrekking heeft op de doelgroep. Iedereen is daarbij welkom en de toegang is gratis.


Diversen.

Het logo van het centrum is in 2016 veranderd.


                                         
 • Studenten fysiotherapie en hun professoren  van de Universiteit van Rhode Island (U.S.A.), hebben naast werkzaamheden op het gebied van fysiotherapie,  onder leiding van een ervaren metselaar  twee kamers geconstrueerd die gebruikt worden als kantoortje voor de fondsenwerver en als therapieruimte.
 • Ook dit jaar ondersteunde de Noorse muziektherapeut Karibeth Thorrison, grondlegger van het  muziek-  en dansprogramma van het centrum, gedurende een maand onze muziekonderwijzer bij zijn werkzaamheden.
 • Vertegenwoordigers van Disimilis (Noorse organisatie voor onderwijs in muziek en dans aan gehandicapten) bezochten het centrum en maakten er een film. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Disimilis werd door deze organisatie een prijs uitgereikt aan het beste project in Latijns Amerika. Centro Maya bleek de gelukkige te zijn en mocht de prijs, die bestond uit een aanzienlijk geldbedrag en een uitnodiging voor de muziekonderwijzer om een bezoek te brengen aan deze organisatie in Oslo, in ontvangst nemen.
 • Naar aanleiding van het voorgaande bracht de muziekonderwijzer,  een bezoek aan Disimilis in Noorwegen en maakte hij kennis met de werkwijze van deze organisatie. Ook woonde hij er het muziekfestival in Oslo bij.  Edgar ervoer het als een vermoeiende maar zeer leerzame ervaring.
 • Een van de onderwijzers, ex-pupil van het centrum, heeft achtereenvolgens in Zwitserland, Panama en Cuba deelgenomen aan congressen betreffende de positie van personen met een handicap in Centraal Amerika.
 • Ter uitbreiding van de groentetuin (waarvan de groenten gebruikt worden in het restaurant van het centrum en verkocht worden in het dorp) is een tweede stuk grond in gebruik genomen.


Het studiefonds

 • Gedurende 2016 kregen 21 studenten hun studiekosten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de thuissituatie, betaald uit het studiefonds. Er werden geen nieuwe studenten aangenomen.
 • De betaling van de studiekosten van een universitair studente is overgenomen door een Amerikaanse donor.
 • Een student heeft haar onderwijzersdiploma gehaald.
 • Een studente heeft haar studie mechatronica afgerond.
 • Een studente heeft de middelbare school afgerond. De bekostiging van haar verdere studie wordt vanaf 2017 i.v.m. verbeterde financiële omstandigheden, bekostigd door haar familie.
 • Een leerling ging van de basisschool naar de middelbare school.


Het sociaalfonds

 • Maandelijks werd een voedselpakket verstrekt aan drie zeer arme families.
 • Een alleenstaande vrouw die de zorg draagt voor twee kinderen en twee kleinkinderen ontving een maandelijkse bijdrage voor de kosten van levensonderhoud.
 • Voor een student betaalden wij de kosten van het oogonderzoek en een nieuwe bril.
 • Drie vrouwen kregen financiële ondersteuning i.v.m. gezinsplanning.
 • Voor een zeer arm gezin bekostigden wij de aanleg van een afvalwaterput.


Graag danken wij hierbij een ieder die door middel van een donatie deze hulp aan de Maya’s van Guatemala mogelijk heeft gemaakt. Hopelijk kunnen we ook het volgend jaar weer op U rekenen!Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"