Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support


Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos  NL18INGB0002210035

Vrijdagmiddag 14 juli 2017 vond de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan de oprichters van onze stichting, het echtpaar Ruth en Albert Ducrot,

door de burgemeester van Vlissingen, Bas van den Tillaar, plaats.