Het studiefonds.


De stichting heeft het gedurende haar bestaan voor ruim honderd kinderen en/of jongvolwassenen mogelijk gemaakt onderwijs te volgen.

De mate waarin financieel is bijgedragen verschilt van geval tot geval. Slechts enkelen studenten ontvingen een volledige beurs.

Momenteel (2020) ontvangen zeven personen een bijdrage uit het studiefonds.
Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"