Juli 2011

 

Na de turbulente periode die het centrum in het begin van het vorig jaar doormaakte, zijn we nu in aanmerkelijk rustiger vaarwater terecht gekomen en we kunnen zelfs vaststellen dat het “voor de wind gaat”!

 • Sinds september 2010 is het centrum in Guatemala geregistreerd als N.G.O. (niet gouvernementele organisatie) onder de naam “Centro Maya Servicio Integral”. (www.centromayaserviciointegral.org). Het is erkend door de Centraal Amerikaanse organisatie voor gehandicapten, “CONADI”, en onze directeur participeert zelfs in het landelijk hoofdbestuur daarvan.
 • Na lang zoeken en veel wikken en wegen besloten we in November 2010 een ander pand te huren. Er moest wel het een en ander veranderd en bijgebouwd worden maar met de hulp van een plaatselijke aannemer en veel vrijwilligers was dat geen probleem. In januari trokken we er met de kinderen in. Met de eigenaar waren we een maandelijkse huur overeen gekomen, die wij zouden betalen tot wij het geld bij elkaar hadden voor de aankoop van het gebouw. En… inmiddels is het zover! Het Italiaanse Danielle Agostino Derossi fonds en de Nederlandse Marthe van Rijswijck stichting schoten ons te hulp en afgelopen week is het koopcontract getekend. Een grote stap vooruit met het oog op het voortbestaan van het centrum.
 • Behalve het hoofdgebouw gebruiken we ook het terrein van de buren dat nu nog door ons gehuurd wordt. Op dit terrein bevinden zich een toiletruimte en twee kamertjes. Het onbebouwde deel moet in de toekomst speelterrein worden en kan later eventueel benut worden voor uitbreiding. Momenteel wordt er onderhandeld over de aankoopprijs.
 • Mede omdat wij nu beschikken over een goed onderkomen is het schooltje voor kinderen met hoor- en spraakproblemen bij ons ingetrokken.
 • Ons team is inmiddels versterkt met een verpleegster. Zij onderhoudt de contacten met doktoren en medische instanties en begeleidt de ouders.
 • Wij hopen binnenkort een logopedist aan het team toe te voegen. Het Danielle Agostino Derossi fonds is bereid de betaling daarvan voor haar rekening te nemen.
 • Vanuit de Aldea’s (de aan de andere zijde van de ons omringende bergen gelegen buurtgemeenschappen van San Juan) kregen we vorig jaar het verzoek er een dependance van het centrum te beginnen. Met de organisatie daarvan is een voorzichtig begin gemaakt. Cruciaal hierbij is de financiële hulp van het Lilianefonds. Ondanks eerder gedane toezeggingen is deze echter nog niet van de grond gekomen. Er loopt een afspraak voor een gesprek met het Liliane fonds .
 • Een oud vrijwilligster, Marinella Bacho, heeft het voor elkaar gekregen dat zij door een Italiaanse organisatie voor een periode van drie jaar, samen met haar gezin, wordt uitgezonden naar Guatemala. Haar opdracht is het opzetten van kleine werkgelegenheids projecten teneinde de oudere gehandicapten minder financieel afhankelijk te maken
 • Het Openbaar Ministerie heeft een netwerk opgezet waarin verschillende organisaties die gericht zijn op het geven van hulp aan slachtoffers van geweld, zijn vertegenwoordigd. Onze psychologe participeert in dit netwerk en in verband hiermee ontvangen ook slachtoffers van geweld hulp in ons centrum.

 


Het studiefonds.

Het moge duidelijk zijn dat mét de ontwikkeling van Centro Maya ook de kosten er van een stijgende lijn vertonen. De donaties aan onze stichting blijven echter vrijwel op hetzelfde niveau en dit heeft ten gevolge dat we slechts met moeite aan de door ons aangegane verplichtingen ten opzichte van onze studenten kunnen voldoen. Verzoeken om aan een vervolg opleiding te mogen beginnen moeten we nu vaak afwijzen. En dat valt niet mee als je merkt dat het betreffende kind zeer gemotiveerd is.

Momenteel volgen 44 personen een schoolopleiding, geheel of gedeeltelijk betaald door onze stichting. De verdeling over de verschillende opleidingen is als volgt:

 • Basisonderwijs 9 studenten
 • Middelbaar onderwijs 18 studenten
 • Beroepsonderwijs 14 studenten
 • Universiteit 3 studenten


Daar het schooljaar in Guatemala loopt van Januari tot November zal ik U in November op de hoogte brengen van het aantal leerlingen dat hoopt een vervolgopleiding te kunnen gaan volgen.

 


Het sociaal fonds.

Uiteraard geldt ook hier dat wij ons moeten beperken tot hulp in de meest schijnende situaties.

 • Zes families ontvangen voedselhulp
 • Twee kinderen ontvangen vergoeding voor medicijnen
 • Een vrouw verdient, door ons betaald, wat geld met het schoonmaken van de Katholieke school. (Hier snijdt het mes aan twee kanten)
 • Hulp in geval van noodsituaties zoals bij dringend bezoek aan een arts of ziekenhuis of voor betaling van medicijnen.

De in voorgaande jaren uitgegeven minikredieten zijn inmiddels terugbetaald of in een gift omgezet.


Tenslotte laat ik U nog weten dat wij erg veel plezier hebben van de gebruikte laptops die wij ontvingen om mee te nemen naar Guatemala. Zij zijn daar niet alleen in gebruik bij de kinderen, die er lesprogramma’s op C.D. mee draaien, maar ook de verpleegster en de psychologe werken er mee. Ook sommige van onze beurs studenten zijn er zeer mee geholpen.

Er is nog wat ruimte over in onze koffers…, enfin, U begrijpt het al.Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"