Met leedwezen laten wij weten dat de voorzitter van "Stichting Steun de Maya’s", de heer Age Kamermans, ten gevolge van ziekte zaterdag 9 mei 2020 is overleden. Wij zullen zijn vriendschap en inspiratie missen. 

                                                                        Reina, Arie, Ruth, Albert


Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"