Nieuwsbericht 2022 / 2023


Bezoek van Ruth Ducrot Westhoek aan Guatemala


In verband met de vele veranderingen en het terugtrekken van verschillende sponsoren heeft Ruth in november een kort werkbezoek aan Guatemala gebracht.

Tijdens dit bezoek was er een nauw contact met de directeur van het centrum, de vertegenwoordiger  van het Liliane Fonds in Guatemala, de voorzitter van het bestuur van het Centrum en de medewerkers.

 

Juana Cumes, de medewerkster van Stichting  Steun de Maya’s, heeft Ruth gedurende  deze 14 dagen bij alle bezoeken vergezeld.

 

Een belangrijk onderwerp was ook de bespreking van de audit die het Liliane Fonds door een externe organisatie in 2022 heeft laten uitvoeren. Uit deze audit bleek dat er binnen de organisatie van Centro Maya een flink aantal verbeterpunten zijn, maar gelukkig bleek ook dat de besteding van de binnengekomen financiën van de verschillende donoren correct besteed zijn.

 

Het bestuur van Centro Maya heeft toegezegd de adviezen van de audit over te nemen en hier de komende maanden hard aan te werken.

 

Zowel het Liliane Fonds als Stichting Steun de Maya’s  hebben  besloten de hulp aan het Centrum in 2023 voort te zetten. In juli 2023 vindt er een nieuwe evaluatie  plaats en op grond van deze evaluatie nemen we dan een beslissing over het al of niet voortzetten van de hulp aan Centro Maya.Centro Maya Servicio Integral


Een van de hoofddoelen van het  Centrum is het werken aan een inclusieve samenleving  voor mensen met een beperking.

De Corona periode heeft veel invloed gehad op het reilen en zeilen van het Centrum.

Verschillende werknemers hebben een andere functie gezocht omdat het Centrum langdurig gesloten was. De twee Corona jaren zijn met behulp van het Liliane Fonds gebruikt om de omslag te maken naar een meer inclusieve opvang voor mensen met een beperking.

Personeel


Het personeel bestaat nu uit  :

 • Directeur
 • Fysiotherapeut
 • Psycholoog
 • Spraaktherapeut
 • Schoonmaakster


De universiteit Mariano  Galvez  levert gedurende het hele jaar 3 stagiaires.
Fondsenwerving


De directeur vervult tevens de rol van fondsenwerver  en naast contacten met de verschillende gemeentes onderhoudt deze contacten met  donateurs, fabrieken, organisaties enz.

In samenwerking met bouwonderneming Constru Casa  werden vijf huizen gebouwd of verbeterd om ze bij-voorbeeld rolstoeltoegankelijk te maken.

Twintig personen ontvingen een rolstoel.


Er werden verkopingen en verlotingen georganiseerd  waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Cen-trum.

 Vervoer


De participanten die niet in San Juan wonen hoeven, als gevolg van het inclusief werken, niet meer naar San Juan  te komen. De werknemers reizen nu met het openbaar vervoer naar de volgende dorpen: San Juan, San Marcos, Panyebar en Santa  Lucia.
Het werkproject


Alma de Colores heeft nu een legale status en werkt volgens plan geheel onafhankelijk van Centro Maya.
Scholing en voorlichting


Veel trainingen op het gebied van een inclusieve samenleving zijn gegeven aan professionals van de ver-schillende gemeentes, scholen en ouders.

Ouders hebben trainingen ontvangen om ook zelf te leren hun kinderen te helpen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie.
Het studiefonds


Volgens plan is het studiebeurzenproject verder afgebouwd en zijn de studenten die een diploma hebben gehaald niet vervangen door nieuwe studenten.

 

In 2022 telde het studiefonds nog slechts drie studenten.

 • één student op de Middelbare school.
 • één student volgt een opleiding voor administratief medewerker.
 • één student volgt op de universiteit een opleiding verpleegkunde.                                                

 

Inmiddels is een Amerikaanse organisatie in San Juan erg actief op het gebied van studiebeurzen.
Het Sociaal Fonds


  Maandelijks wordt een voedselpakket verzorgd voor een inmiddels zeer oude dame. De overige mensen die een voedsel pakket ontvingen zijn overleden.

  • één alleenstaande moeder krijgt hulp bij het betalen van haar energie rekening en ontvangt maande-lijks een hygiëne pakket.
  • één studente heeft een renteloze lening ontvangen voor de aanschaf van een laptop.
  • één vrouw heeft een renteloze lening ontvangen voor de constructie van een wc en douche.
  • één jonge moeder met een gehandicapte zoon krijgt een vergoeding voor het bezoek aan artsen en het kopen van benodigde medicijnen.
  • Voor één jonge alleenstaande vrouw met een ernstige beperking hebben we een woon- en verblijfplaats gevonden in een vrouwenhuis in Antigua. Voor deze vrouw betalen we voor het bezoek aan artsen en het kopen van benodigde medicijnen.  datum schrijven: 20 februari 2023


  Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"