Nieuwsbericht 2018


Centro Maya Servicio Integral.


Medewerkers van het centrum hebben ook het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het tot stand brengen van een inclusieve samenleving teneinde de kwaliteit van leven en de ontwikkeling van personen met een handicap te verbeteren. Het centrum participeert ook in de landelijke organen die zich daartoe inzetten.

Het vraagt veel inspanning om deze in het verleden volledig buitengesloten groep, in de samenleving geaccepteerd en geïntegreerd te krijgen.

Wekelijks wordt Panyebar bezocht door medewerkers van het centrum en ook in San Marcos worden, op uitnodiging van zijn burgemeester, veelvuldig ontmoetingen tussen therapeuten en belanghebbenden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dit in de toekomst op reguliere basis te gaan doen.


Personeel

Er is nog steeds geen sponsor gevonden voor een fysiotherapeut. Het centrum is momenteel aangewezen op vrijwilligers en studenten van de opleiding tot fysiotherapeut.


Fondsenwerving

De fondsenwerver heeft ontslag genomen en een nieuwe kracht is in januari met enthousiasme aan haar werkzaamheden begonnen. Zij heeft echter geen gemakkelijke taak in een land waar negenenvijftig procent van de bevolking onder de armoede grens leeft.

Op kleine schaal worden inkomsten gegenereerd door o.a.:

 • Het verkopen van tweedehands kleding en spulletjes die gedoneerd zijn door (veelal Amerikaanse) bezoekers van het centrum.
 • Verlotingen, waarbij de prijzen worden aangeleverd door o.a. plaatselijke winkeliers.
 • Het houden van een eindejaarsfeest met maaltijden, verzorgd door de ploeg van het eigen (vegetarisch) restaurant.


Het restaurant van het centrum krijgt steeds meer bekendheid en o.a. door de vermelding in de “Tripadvisor” weten ook steeds meer passerende toeristen het te vinden.  De deelnemers aan dit project verdienen een eigen inkomen uit:

 • Winst op de consumpties
 • De verkoop van groente uit eigen tuin
 • De verkoop van brood uit eigen bakkerij.


Scholing en voorlichting

Voorlichting aan ouders en belangstellenden o.a. over:

 • Rechten van gehandicapten
 • Seksualiteit
 • Gezonde voeding
 • Bereiding van gezonde maaltijden
 • Cultiveren van oesterzwammen
 • Verbouwen van groente in theorie en praktijk

Een workshop over gezonde voeding en het bereiden er van aan adolescenten.

Aan een groep kinderrechters werd voorlichting gegeven over Centro Maya en zijn activiteiten.


Het studiefonds

Gedurende 2018 hadden dertien studenten een beurs als volgt verdeeld:

Basisschool: 1

Middelbare school: 7

Beroepsopleiding: 4

Universiteit: 1

 • Een studente studeerde af als onderwijzer
 • Twee studentes behaalden hun diploma middelbare school. Een daarvan is begonnen aan een opleiding “administratief medewerker”. De ander volgt een opleiding voor verpleegster. Omdat haar moeder nu financieel daartoe in staat is bekostigt die nu zelf deze opleiding.
 • Voor enkele beursstudenten zijn door ons medische kosten betaald.


Het sociaal Fonds

 • Maandelijks wordt een voedselpakket verstrekt aan drie zeer arme families.
 • Een alleenstaande vrouw die de zorg draagt voor twee kinderen en twee (wees-)kleinkinderen ontvangt maandelijks  een bedrag voor kosten van levensonderhoud.
 • In 2017 waren wij begonnen met het bekostigen van de aanleg van een afvalwaterput voor een arm gezin. Dit jaar is het project gereed gekomen.Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"