Nieuwsbericht 2019


Centro Maya Servicio Integral.

Een van de hoofddoelen van het centrum is het werken aan een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Het richt zich daarbij vooral op het gebied van onderwijs en arbeid. Het centrum  besteedt daarnaast ook aandacht aan de samenwerking met de lokale overheid en de belangen groepering.  Guatemala heeft echter een structurele verandering nodig, Nog steeds draagt de Guatemalteekse overheid niet bij aan de bekostiging van het project en is het centrum geheel afhankelijk van de volgende sponsoren:

 • Stichting Steun de Maya’s (Nederland)
 • Het Lilianefonds (Nederland)
 • Constru Casa (Nederland/Guatemala)
 • COE (Italië)
 • Daniele Agostino Derossi  Foundation (Italië)
 • Dissimilis (Noorwegen)
 • Go Philantropic (U.S.A.)
 • Herbert Paulus (Duitsland)
 • FUNDAP (Guatemala)


Personeel

Er is nog steeds geen sponsor gevonden voor betaling van een fysiotherapeut. Het centrum weet zich enigszins te redden door gebruik te maken van studenten fysiotherapie van de universiteit van Guatemala en op dit vakgebied afgestudeerde vrijwilligers uit het buitenland.


Dit jaar hebben twee onderwijzers van het centrum ontslag genomen. Vervanging is inmiddels gevonden.


Fondsenwerving

De fondsenwerver schrijft o.a.  organisaties en fabrieken aan met verzoeken om financiële steun of goederen. Er werden verlotingen, verkopingen en een eindejaarsfeest georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het centrum.


Vervoer

Voorheen werd voor het vervoer van de cliënten van het centrum een minibus met chauffeur gehuurd. De verantwoording hiervoor is nu in handen gegeven van ouders en deelnemers. Indien nodig wordt bijgedragen in de kosten door het centrum en plaatselijke overheden.Het werkproject

Om de communicatie tussen de dove mensen en degenen zonder gehoorproblemen te bevorderen hebben alle medewerkers van het arbeidsproject een cursus gebarentaal gevolgd. Ook hebben de deelnemers aan het project cursussen gevolgd op het eigen werkgebied, te weten:

 • Textiele werkvormen
 • Sierraden maken
 • Restaurantmedewerker
 • Broodbakken
 • Telen van groenten

Alle medewerkers aan het arbeidsproject van Alma de Colores verdienen een inkomen naar prestatie. 


Scholing en voorlichting

De activiteiten op het gebied van scholing en voorlichting, zoals begonnen in 2018, zijn door middel van workshops en lezingen ook in dit jaar voortgezet.


Het studiefonds

Gedurende het jaar 2019 hadden we nog negen beursstudenten, als volgt verdeeld:

 • Eén basisschool
 • Drie middelbare school.
 • Eén in opleiding voor onderwijzeres.
 • Eén in opleiding voor administratief medewerkster.
 • Eén in opleiding voor automonteur.
 • Eén student onderwijskunde aan de universiteit.
 • Eén student met een tussenjaar.


De resultaten van onze beursstudenten zijn als volgt:

 • De basisschoolleerling stroomt door naar de hoogste klas.
 • Van de drie middelbare schoolleerlingen gaat er een over naar het laatste jaar en de overige twee

  hebben  hun diploma gehaald. Een van hen studeert door voor onderwijzer en de ander voor

  administratief medewerker.

 • De onderwijzeres in opleiding is geslaagd en zoekt een baan.
 • De studente in opleiding voor administratief medewerker begint aan haar laatste jaar.
 • De studente automonteur is geslaagd en solliciteert voor een opleiding bij de politie.
 • De student aan de universiteit begint aan zijn laatste jaar.
 • De studente met een tussenjaar begint aan een (interne) opleiding in de medische sector.

(Voor meerdere studenten zijn medische kosten betaald)


Het Sociaal Fonds

 • Maandelijks wordt een voedselpakket verstrekt aan drie zeer arme families.
 • Een alleenstaande vrouw die zorg draagt voor twee kinderen en twee (wees-)kleinkinderen ontvangt maandelijks een bedrag voor de kosten van levensonderhoud.
 • Er is een begin gemaakt met de start van de bouw van een huisje voor een grootmoeder die zorg draagt voor een pupil van het centrum. Naast de royale gift van “De Pelgrimshoeve” (in 2018) heeft onze stichting een financiële bijdrage geleverd voor de aankoop van het stukje grond.

datum schrijven 2 februari 2020


Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"