Financieel bijdragen kan op rek.nr.   


 NL18INGB0002210035

t.n.v.:

Stichting Steun de Maya’s

Zuiderbaan 7

4386CK Vlissingenof via PayPal door middel van de knop "donate"

Wat aan het opzetten van de stichting vooraf ging


In het najaar van 2004 maakten Albert Ducrot en Ruth Westhoek kennis met een kleinschalige dagopvang voor gehandicapte kinderen in San Juan La Laguna, die enige jaren daarvoor, onder de naam “CANDELA” was opgezet door de Fransman Felipe Mathiot.  De financiering van de opvang was in handen van de Engelsman Adam Kelly.  De opvang beschikte over één betaalde Guatemalteekse kracht, het kindermeisje Victoria Yotz en men vond onderdak in een gehuurde woning. Victoria werd in haar bezigheden bijgestaan door vrijwilligers uit velerlei landen buiten Guatemala. Meestal waren dit passerende toeristen die zich, op doorreis door Midden-Amerika, beschikbaar stelden voor enkele dagen tot soms meerdere maanden.


In 2005, tijdens hun tweede bezoek aan Guatemala, vond een ontmoeting plaats met Adam Kelly de financier van de dagopvang. Hij gaf blijk teleurgesteld te zijn in hetgeen er tot dan toe bereikt was en hij gaf te kennen met de financiering te willen stoppen. De Fransman Felipe Mathiot had zich, om privé redenen, al eerder teruggetrokken. Het project leek dus ten dode opgeschreven.

Dit werd de aanleiding tot  het opzetten van de stichting Steun de Maya’s in 2006.


Albert Ducrot en Ruth Westhoek,


Huwden in 1977 en begonnen in dat jaar in hun huis een opvang voor kinderen die, om uiteenlopende redenen,  niet bij hun ouders konden verblijven. Enige jaren nadien werd hun opvanghuis, als “Gezinshuis” toegevoegd aan de stichting voor Jeugd en Gezin en de stichting Kinderzorg te Middelburg. Gedurende vijftien jaar werkten zij daarna als Gezinshuisouders maar hun sociale activiteiten beperkten zich daar niet toe. Zo waren zij een aantal jaren lid van een werkgroep van Terre des Hommes en ondersteunden daarmee een ontwikkelingsproject in Cochabamba, Bolivia. Ook was Ruth medeoprichtster van een school voor speciaal onderwijs en beiden hielden zij zich bezig met  de opvang van vluchtelingen op Walcheren.


Guatemala


Het Midden-Amerikaanse land Guatemala is in oppervlakte ongeveer drie keer zo groot als Nederland. Van de ongeveer 15 miljoen inwoners is bijna 60% Maya. Hoewel Guatemala niet behoort tot de allerarmste landen ter wereld is de armoede vooral onder de Maya bevolkingsgroep groot.

Van 1962 tot 1996 hield een burgeroorlog het land in zijn greep en vooral de Maya’s waren daarbij het kind van de rekening.   In de veronderstelling van de machthebbers ten tijde van het conflict waren het de Maya gemeenschappen die de guerrilla strijders van onderdak en voedsel voorzagen. Om die reden paste men van hoger hand de tactiek van de verschroeide aarde toe, hetgeen resulteerde in het platbranden van dorpen en het vermoorden van een groot aantal Maya’s.  (Zie Rigoberta Menchu, Maya en winnaar van de  nobelprijs voor de vrede in 1992. Zie ook de rechtszaak tegen oud-dictator Rios Mont, 2013)


Copyright  All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"