Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support


Zuiderbaan 7, 4386 CK Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos  NL18INGB0002210035

Men kan bijdragen aan de stichting door:


  • Als vrijwilliger te werken in Centro Maya. Dit onder strikte voorwaarden en na overleg met de directeur van het centrum.
  • Een donatie op rek.nr. 2210035/  IBAN NL18INGB0002210035, t.n.v.:

Stichting Steun de Maya’s

Zuiderbaan 7

4386CK Vlissingen


Bij geld overboekingen uit een ander land dan Nederland moet men tevens vermelden:

ING Bank Amsterdam

 

BIC (SWIFT)- code INGBNL2A

IBAN NL18INGB0002210035


  •  U kunt ook bijdragen via PayPal door gebruik te maken van de "donate" button hieronderCopyright   © 2006-2017 All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"